WETTELIJKE VERMELDINGEN Hotel Embrun - La Robéyère In het hartje van de Hautes-Alpes
Quartier La Robéyère, 05200 EMBRUN +(33) 4 92 51 90 78 contact@larobeyere.com

WETTELIJKE VERMELDINGEN

HOTEL LA ROBEYERE – 3 sterrenhotel, restaurant en spa
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 100.000 euro
Bedrijfsnaam: SARL CHATEAU LA ROBEYERE
Inschrijvingsnummer in het handelsregister: 529 903 163
Maatschappelijke zetel : Quartier La Roébyère – 05200 EMBRUN
Telefoon: +33 (0)4 92 51 90 78
Fax: +33 (0)4 92 54 46 14
E-mailadres: contact@chateaularobeyere.com

De website www.chateaularobeyere.com
De website is exclusief eigendom van de vennootschap SARL CHATEAU LA ROBEYERE
Ontworpen en gerealiseerd door: FASTBOOKING & HED SERVICES
De publicatiedirecteur is de heer Hervé Richard.
E-mailadres: contact@chateaularobeyere.com

Om de website te bezoeken moeten de internetgebruikers de volgende voorwaarden aanvaarden en respecteren.
De internetgebruiker verbindt er zich toe de informatie van op de Site enkel voor persoonlijke, en niet voor professionele doeleinden te gebruiken. Als de internetgebruiker de bepalingen van dit Charter niet respecteert, dan kan hij burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Hosting van de site www.chateualarobeyere.com
Deze website wordt beheerd door het bedrijf OVH
140 Quai du Sartel
59100 ROUBAIX
Frankrijk
Tel: 0899 701 761

Inhoud van de website:
De website wordt beheerd door SARL CHATEAU LA ROBEYERE
Op de site worden de tarieven en diensten van het hotel aan de internetgebruikers voorgesteld. U kunt online reserveren op de site.

De voorstelling van de tarieven door hotel La Robéyère vormt een aanbod tot het sluiten van overeenkomst. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met het hotel La Robéyère om een commercieel aanbod op maat te krijgen.

Intellectuele eigendom
De Website is een werk waarvan het hotel La Robéyère de auteur is volgens artikels L111.1 en volgende van de Franse Wet inzake intellectuele eigendom.

De afbeeldingen op de Website worden beschouwd als werken van de geest die auteursrechtelijk zijn beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van een van de foto’s vormt een inbreuk, zoals voorzien door artikel L335-3 van de Franse wet inzake intellectuele eigendom.

Algemeen zijn alle gegevens, programma’s, muzieksamples, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, al dan niet bewegende afbeeldingen en hun lay-out die op de site staan, eigendom van de SARL CHATEAU LA ROBEYERE en worden ze beschermd volgens de bepalingen van de Franse wet inzake intellectuele eigendom.

Elke internetgebruiker verbindt er zich toe om deze gegevens niet te gebruiken, en ze niet door een ander te laten gebruiken, voor onwettige doeleinden.

Elke gehele of gedeeltelijke, permanente of tijdelijke weergave of reproductie op een digitale drager en/of papier, en via eender welk proces (met name via framing*), van een van de elementen van de website of van de diensten die te koop aangeboden worden, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het hotel La Robéyère is verboden, en is een vorm van vervalsing, die burgerlijke en/of strafrechtelijke veroordelingen tot gevolg kan hebben. Afdrukken op papier is enkel toegestaan als deze kopieën dienen voor het exclusieve gebruik van de kopiist zoals bedoeld in artikel L122-5 2° van de Franse wet inzake intellectuele eigendom.

Er mag geen hyperlink naar de Website geïnstalleerd worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het hotel La Robéyère.

*de inhoud van de pagina’s van een website vastleggen om deze over te zetten naar een eigen website via een hyperlink, door de genoemde inhoud te laten verschijnen als de zijne.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Bij het invullen van de formulieren kan de internetgebruiker bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd worden. Deze gegevens moeten verplicht ingevuld worden zodat het hotel La Robéyère de vraag van de internetgebruiker kan behandelen.

Het hotel La Robéyère verbindt zich ertoe om de bepalingen van de Franse wet inzake bescherming van de persoonsgegevens te respecteren, en om alle nodige voorzorgen te treffen om de veiligheid van de toevertrouwde informatie te garanderen. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de internetgebruiker.

De internetgebruiker kan op elk ogenblik zijn recht van toegang, wijziging, verwijdering of verzet uitoefenen betreffende de informatie die hij bij zijn inschrijving, of later, heeft geleverd, tegenover het hotel La Robéyère, per post naar het hotel La Robéyère, Quartier La Robéyère 05200 Embrun, per mail naar contact@chateaularobeyere.com

Cookies
Het hotel La Robéyère wil een cookie om de bezoekersaantallen te tellen installeren bij de internetgebruiker.
Aan de hand van een cookie kan men de internetgebruiker niet identificeren. Het creëert enkel een willekeuring nummer dat de informatie opslaat over het surfgedrag op de site en over de overeenkomsten die de internetgebruiker heeft afgesloten. Deze informatie wordt 13 maanden bewaard, te rekenen vanaf de datum van inschrijving. U kunt zich verzetten tegen de installatie van “cookies” door de instellingen in uw browser te configureren.

Voor meer informatie over cookies:

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

In het helpmenu van uw browser kunt u uw parameters betreffende de cookies wijzigen:
Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Voor Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677,
Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

Om zich te verzetten tegen de Cookies Google Analytics, klik hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Aansprakelijkheid
Het hotel La Robéyère wijst elke aansprakelijkheid af inzake eventuele storingen op de site die gegevensverlies kunnen veroorzaken, of waardoor bepaalde informatie op de site onbeschikbaar wordt.

Alle inhoud op de site kan zonder voorafgaande melding gewijzigd worden, en wordt ter beschikking gesteld van de internetgebruikers zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

Hyperlinks op de website – al dan niet met voorafgaande toestemming van het hotel La Robéyère – creëert geen medeaansprakelijkheid tussen het hotel en de eigenaars van de andere sites, wat de inhoud van de sites betreft naar waar de internetgebruiker doorverwezen wordt.

Het hotel La Robéyère kan de volledigheid en de waarachtigheid van de informatie op de website niet garanderen. Het kan ook niet garanderen dat een derde de site niet kan wijzigen (indringing, virus).

Bovendien is de internetgebruiker als enige aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de website. Behoudens ernstige fout die uitsluitend aan het hotel La Robéyère te wijten is, kan de aansprakelijkheid enkel ingeroepen worden voor schade die rechtstreeks te maken heeft met het gebruik van de informatie op de site.

Toepasbare wetgeving en rechterlijke bevoegdheid
Alle informatie die op de site staat, en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Enkel de rechtbanken van het Hof van beroep van Parijs zijn bevoegd om een uitspraak te doen over eventuele geschillen betreffende het gebruik van de website.

Bijgewerkt op 23 september 2015

CONTACT

CONTACT

HOTEL LA ROBEYERE ***
RESTAURANT EN SPA
Quartier La Robéyère
05200 Embrun

HOTEL EN RESTAURANT
Telefoon: +33 (0)4 92 51 90 78
Fax: +33 (0)4 92 54 46 14
E-mail : contact@chateaularobeyere.com

DE SPA “LES BAINS DE LA ROBEYERE”
Tel. +33 (0)4 92 51 90 78
E-mail: spa@chateaularobeyere.com

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
cmp-robeyere-03-2021-172-3 cmp-robeyere-03-2021-50 cmp-robeyere-buffet-08-2019-75 cmp-robeyere-07-2019-16 cmp-robeyere-07-2019-41 cmp-robeyere-buffet-08-2019-33 cmp-robeyere-03-2021-167 hotel-robeyere-embrun-2 cmp-robeyere-03-2021-119
Beste prijs garantie
Annuleren